PRODIREKT
Contact Maja Merdovic
Address 5 Kolarceva Street, Floor II, Suite 12, Belgrade, 11103
Country Serbia
blank
Telephone +381 112623726
Website www.prodirekt.net
Email info@prodirekt.net
blank

PRODIREKT's innovative solutions for corporate management, marketing and international business communication offer a bridge between strategy and education. The Management Education and Training Division of the PRODIREKT Group focuses on presenting the latest management concepts by designing practical, interactive and customised executive programmes. The social network Verbalisti http://verbalisti.com is a business group of PRODIREKT and is dedicated to language studies and training to help young professionals and business people achieve their objectives in international communication. Behind Verbalisti is a team of experienced professionals who have themselves participated in language study and professional training programmes. Furthermore, Verbalisti staff is trained by partner colleges to assess, analyse and counsel a student. Our strong presence and growth in the interactive social network community enables PRODIREKT and Verbalisti to involve and recruit students from all walks of life.


ПРОДИРЕКТ е компанија со долгогодишно искуство која нуди консултантски услуги во доменот на стратешко работење и едукација на високо раководечки кадри. Со своите креативни решенија и достигнувања во областа на менаџментот, маркетинг и меѓународната деловна комуникација ПРОДИРЕКТ ја поврзува едукацијата со стратешкото работење, а друштвената мрежа Вербалисти е наменета за учење странски јазици и професионално усовршување во странство, кое претставува логичен развој на едукативните услуги на компанијата. Соработувајќи со нас, Вие соработувате директно со колеџот кој што ја организира наставата во странство. Токму поради тоа, можеме да Ви помогнеме при изборот на курсот, колеџот и сместувањето кое што најдобро одговара на Вашите потреби.

< back to directory